top of page

Vilka vi är & vad vi gör

Syfte

Föreningen Pride Varberg/Pro Love startades 2015 och är en ideell förening som är fristående, religiöst och partipolitiskt obunden. Syftet är att jobba för en större medvetenhet och acceptans för HBTQIA+ personer i Varberg, genom kunskap, samtal och events jobba mot homofobi och transfobi.

Pride fest i Varberg. Pojke på skateboard.
Pridefest i Varberg. Människor i pridefärger

Vision

En verksamhet fri från fördomar, klimatet ska vara öppet och alla frågor och idéer ska vara välkomna till diskussion. Syftet är att skapa en plattform för HBTQIA+personer och andra personer som vill skapa en större öppenhet och försöka bryta ner heteronormen. Föreningens aktiviteter syftar till att förhindra all sorts diskriminering.

Pridefest i Varberg. Gatorna fulla av prideflaggor
Pride fest i Varberg. Pojke på skateboard.

Värdeord

Öppenhet

Mångfald

Tillhörighet

Acceptans

Gemenskap

Undrar du något?

Kontakta oss gärna!

Ordförande: Annica Cacuhy

annica@pridevarberg.com

Kassör: Anna Larsson

anna@pridevarberg.com

Sekreterare: Johannes Bolg

johannes@pridevarberg.com

Marknadsföring/Grafiker/Webb: Elvira Cauchy Andersson

elvira@pridevarberg.com

Marknadsföring/Spons./Volontärer: Julian Yderbo

julian@pridevarberg.com

Medlemsskap/Volontärer: Jessica Kosk

jessica@pridevarberg.com

Ledamot: Tomas

Övriga frågor:
info@pridevarberg.com

de3df40f-036d-4400-8a61-489f3e7e38ce.jpg
Kontakta oss
bottom of page