top of page

Vilka vi är & vad vi gör

Syfte

Föreningen Pride Varberg/Pro Love startades 2014 och är en ideell förening som är fristående, religiöst och partipolitiskt obunden. Syftet är att jobba för en större medvetenhet och acceptans för HBTQIA+ personer i Varberg, genom kunskap, samtal och events jobba mot homofobi och transfobi.

Pride fest i Varberg. Pojke på skateboard.
Pridefest i Varberg. Människor i pridefärger

Vision

En verksamhet fri från fördomar, klimatet ska vara öppet och alla frågor och idéer ska vara välkomna till diskussion. Syftet är att skapa en plattform för HBTQIA+personer och andra personer som vill skapa en större öppenhet och försöka bryta ner heteronormen. Föreningens aktiviteter syftar till att förhindra all sorts diskriminering.

Pridefest i Varberg. Gatorna fulla av prideflaggor
Pride fest i Varberg. Pojke på skateboard.

Värdeord

Öppenhet

Mångfald

Tillhörighet

Acceptans

Gemenskap

Undrar du något?

Kontakta oss gärna!

Ordförande: Zandra Mardell

zandra@pridevarberg.com

Kassör: Annelie Sonesson Falk

annelie@pridevarberg.com

Ledamot: Anna Larsson

anna@pridevarberg.com

Ledamot: Hanna Lyrstedt

hanna@pridevarberg.com

Ledamot: Mats

mats@pridevarberg.com

Ledamot: Tomas

tomas@pridevarberg.com

Övriga frågor:
info@pridevarberg.com

2B1A4315 (1).jpg
Kontakta oss
bottom of page