top of page

PrideVarberg + kaktusplanteringen= sant!

Pride Varberg/ Pro Love riktar ett stort tack till Varbergs kommun och framför allt till stadsträdgårdsmästaren för att vår tioårsjubilerande förening har valts ut till kaktusplanteringen i Engelska parken detta år. 


Prides arbete för allas lika värde och rätt till sin egen identitet har tyvärr blivit allt viktigare under senare år då det finns krafter som vill vrida klockan tillbaka. Vi är rörda och stolta över att verka i en kommun som på ett så tydligt sätt markerar sin ståndpunkt för delaktighet, jämställdhet och frihet, mot homofobi och diskriminering.


Tack vare kaktusplanteringen kommer Pride Varberg att synliggöras för personer som kanske inte annars rör sig i HBTQIA+-kretsar. Detta är mycket värdefullt.


Kaktusplanteringen är en årlig tradition i Varberg sedan 1942, där en förening som firar jubileum visar sitt emblem i form av kaktusar.


Kaktusplanteringen står kvar hela året och besökare kan enkelt ta sig till parken från både tågstationen och andra centrala delar i Varberg.


Vid frågor om planteringen kontaktas.


Cecilia Frederiksen

Stadsträdgårdsmästare/avdelningschef

Varbergs Kommun


Zandra Mardell

Ordförande ProLove

Pride Varberg


Comments


bottom of page